กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูสุรภา มั่นตะพงษ์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6