ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนรักษาราชวิตร จัดงานวันเด็ก ปี 2564

เรียน   ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน                          

...วันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนรักษาราชวิตร โดยมีนักเรียนและเยาวชน ประมาณ 126 คน เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ช่วยสนับสนุนงบประมาณ หรือ ของขวัญ รางวัลต่างๆ เพื่อที่จะนำมามอบให้นักเรียนและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

   โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี
   จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   

โทร 02-2915964,096-272-0472,081-409-3539  
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563,10:14   อ่าน 3070 ครั้ง