ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองประจำปีการศึกษา 2563

รงเรียนรักษาราชวิตร โดยฝ่ายกิจการนักเรียนมีโครงการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา  2563  ที่ค่ายลูกเสือพนิดา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  

ป.1-3  ไปเช้ากลับเย็น    เดินทางวันเสาร์ที่  26  ธันวาคม  2563

ป.4-6  ค้าง 2 คืน   เดินทางวันเสาร์ที่  26  กลับวันจันทร์ที่  28  ธันวาคม 2563

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,14:53   อ่าน 3066 ครั้ง