วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียนรักษาราชวิตร

เสริมศรัทธา     สร้างปัญญา     พัฒนาความรู้     คู่คุณธรรม

 

คำขวัญ

ใฝ่รู้     ใฝ่ดี     มีคุณธรรม


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า   ขาว