ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.พ. 64 วันหยุด วันนักขัตฤกษ์ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์
     โรงเรียนรักษาราชวิตร   หยุด 1 วัน  ในวันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2564   และมาเรียนตามปกติ 
 ในวันจันทร์ที่  1 มีนาคม 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
24 ก.พ. 64 ถึง 25 ก.พ. 64 ตารางการสอบ ภาค 2/2563 ของโรงเรียนรักษาราชวิตร
สอบกลางภาค  ของ โรงเรียนรักษาราชวิตร  ระดับ ประถม 1-6  วันพุธที่  24  และวันพฤหัสที่   25  กุมภาพันธ์  2564 PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน ห้องธุรการ